Regulamin sklepu Targ Oliwa

WSTĘP

Sklep internetowy e-oliwa.pl prowadzona przez firmę Land Krzysztof Kościuk z główną siedzibą w Chełmie przy ul. Połanieckiej 19, 22-100 Chełm, wpisana do Rejestru CEIDG pod numerem 18077, Regon 060395948, NIP: 563-157-96-50. Domniemywa się, że Kupujący, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z wypełnieniem formularza sklepu internetowego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy).

Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia Kupującego.

W razie wystąpienia braku zamówionego towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (zamiana towaru na podobny) zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący towar.

Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie wysyłane drogą elektroniczną, a jego przyjęcie do realizacji może zostać potwierdzone przez pracownika realizującego zamówienia.

Przy zamówieniach telefonicznych należy podać imię i nazwisko oraz adres Kupującego. W tym wypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki w zamówieniu wynikające z zamówienia telefonicznego.

 

DOSTAWA

Realizacja zamówień odbywa się 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

Zamówienia złożone od godz.00:00 do godz 16:00 realizowane są tego samego dnia do godziny 18:00

Zamówienia złożone po godz 16:00 realizowane będą następnego dnia w godzinach od 10:00 do 18:00.

Zamówienia złożone przez klientów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub odbierane przez zamawiającego w wybranych punktach sprzedaży.

Zamówienia złożone w piątki po godz.12:00 i niedziele będą realizowane w pierwszym dniu roboczym

Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności kuriera, czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem, nienaruszona, kompletna.

Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia (brutto).

 

PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności w sklepie:

-płatność przy odbiorze – zapłata w tej formie następuje przy odbiorze towaru (gotówka) za dodatkową opłatą 8zł
-przelew elektroniczny – zapłata w tej formie następuje po sfinalizowaniu transakcji w sklepie i dokonaniu przelewu na konto bankowe Sprzedającego

-bezpieczna płatność kartą kredytową lub przelewem za pośrednictwem T-Pay

Przy zamówieniach składanych telefonicznie jedyną formą płatności jest płatność przelewem na konto Sprzedającego

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Sklep internetowy gwarantuje korzyści w postaci bezpieczeństwa transakcji i pewności zwrotów do 30 dni od zakupu towaru.

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U.nr 22 poz.271 ze zmianami z dnia 2 marca 2000r.), Kupującemu przysługuje prawo do zrezygnowania z zakupów w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów(poza kosztami odesłania przesyłki). Ustawa jednak, dając takie prawo, wymaga spełnienia określonych warunków: produkty muszą być oddane w stanie niezmienionym.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach określonych szczegółowo w par.10 Ustawy (towary świeże i inne, które ulegają szybkiemu zepsuciu).

 

REKLAMACJE

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Koszty przesłania reklamowanych produktów ponosi Kupujący.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezgodność zamówionego towaru z otrzymanym jest wynikiem pomyłki po stronie Sprzedającego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru przez kuriera lub opóźnienia w realizacji zamówień wynikających ze zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu.

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

E-OLIWA jest gwarantem ochrony danych osobowych. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu E-Oliwa są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klientom przysługuje prawo do wglądu do treści podanych w danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.